Форекс і Фондовий Ринок

Форекс ринок і Фондовий ринок (ринок акцій і цінних паперів) - два ринки, які ніяк не залежать один від одного і ніяк не взаємодіють один з одним. Різниця між ними в тому, що на Форекс ринку торгівля здійснюється валютою, а на Фондовому ринку - акціями. Фондові ринки найчастіше, знаходяться на валютних біржах. Найбільші Фондові біржі знаходяться в Нью-Йорку, Лондоні і Токіо.

Головною відмінністю Фондового ринку від ринку Форекс є відмінність сум, на які ведеться торгівля. Щоб купити акції на фондовому ринку потрібен дуже вагомий капітал - від десяти до ста і більше тисяч. На Фондовому ринку торгівля йде в більш спокійному і розміреному темпі, на відміну від ринку Форекс, де за невеликий проміжок часу можна як заробити великий капітал, так і понести великі збитки. Деякі трейдери, накопичивши вагомий капітал на ринку Форекс, переходять згодом на Фондовий ринок.

Фондовий ринок, в свою чергу, ділиться на первинний і вторинний фондові ринки.

Первинний фондовий ринок відіграє важливу роль в ринковій економіці країни. Від нього багато в чому залежать її темп розвитку та ефективність. На ньому відбувається розміщення цінних паперів, випущених вперше. Покупці цінних паперів на цьому ринку - це зазвичай індивідуальні та інституціональні (інвестиційні фонди, страхові організації й інші) інвестори. Цінні папери на первинному ринку розміщуються шляхом звернення до інвесторів безпосередньо і через посередників.

У вторинний фондовий ринок входять позабіржовий ринок і фондові біржі. На ньому відбувається перепродаж емітованих і цінних паперів іншим інвесторам. На відміну від первинного, вторинний ринок не робить впливу на обсяги інвестицій країни. Головними учасниками на цьому ринку є спекулянти, які купують цінні папери за низькою ціною, а потім продають їх за вищою.

Одним з важливих регуляторів на Фондовому ринку служить ціна. В її формуванні беруть участь фахівці, емітенти, посередники та інвестори. Ціни на Фондовому ринку формуються відповідно до кількох принципів: вигідності паперів (їх спрямованості, зменшенні їх користі, потребі в них інвесторів), відмінності, зниженні і зростанні їх доходів. Ці принципи отримують свою реалізацію через стратегії утворення цін на Фондовому ринку: поставити первинну високу або низьку ціну, швидко отримати прибуток з продажів, вхід на ринок, заволодіння частиною ринку.

Робота з акціями на Фондовому ринку ведеться в різних напрямках. Акції купуються для прибутку у формі їх курсової різниці, для отримання дивідендів і так далі. Не дивлячись на спокій і безпеку Фондового ринку, перед початком роботи на ньому проводиться аналіз, основним завданням якого є зведення до мінімуму ризику інвестицій.