Unit Labour Cost / Вартість одиниці виготовленої продукції

Показник відображає витрати, необхідні для виробництва одиниці продукції. Це дуже важливий індикатор, який дає можливість оцінити, наскільки ефективно розвивається економіка країни. Тому його публікація значно впливає на ринок forex. Проаналізувавши більш пильно структуру собівартості продукції, легко зрозуміти, чому ринок форекс так чутливий до показника Unit Labour Cost. Отже, до собівартості продукції включається: матеріали, сировина або напівфабрикати, використовувані при виготовленні продукції; паливо, енергія, необхідні для функціонування виробничих потужностей; основна і додаткова заробітна плата основного, допоміжного та інтелектуального персоналу, відрахування на соціальні потреби; амортизація виробничого обладнання; витрати на просування продукції по ринку, рекламу та ін.. Таким чином, у собівартості одиниці продукції опосередковано відображається стан сировинних, енергетичних ринків країни, ринку праці, стан соціальної сфери суспільства. Якщо в економіці зароджуються інфляційні процеси, які викликає зростання заробітної плати, індикатор економічних новин відразу дасть інформацію про це. Аналіз показника «Unit Labour Cost» проводиться з урахуванням цифр, які відображають динаміку ще одного індексу - "Productivity" (Продуктивність праці). Продуктивність праці, як відомо, відображає кількість виробленої продукції за одиницю часу, тобто, є мірою ефективності праці. Це один з найважливіших індексів для аналізу стану економіки.

При зростанні продуктивності праці і незмінних інших складових у структурі собівартості продукції, вартість одиниці виготовленої продукції зменшується. Але зростання продуктивності праці може відбуватися одночасно із зростанням вартості одиниці виготовленої продукції. Це позитивна тенденція в економіці. Вона може послужити однією з причин для підвищення основних відсоткових ставок і привести до зростання курсу долара. Макроекономічний показник публікується кожен квартал, до 10-го числа місяця, наступного за закінченням кварталу, в 13:30 (GMT). У той же самий час публікується показник "Productivity".