Довідник forex/форекс трейдера

Кожен початкуючий трейдер міжнародного ринку Forex постійно стикається з великою кількістю слів і понять з професійної термінології форекстрейдера і часто не розуміє, про що йде мова. Саме для цього на сайті офіційного представництва форекс брокера InstaForex у Львіві був створений «Довідник трейдера».

«Довідник трейдера» призначений для того, що б Ви розуміли, про що говорять професійні трейдери міжнародного ринку Форекс. Він допоможе Вам висловлюватися і викладати свої думки так само, як це роблять «Знамениті трейдери».

«Довідник трейдера» регулярно поповнюється новими поняттями і виразами.АБВГДЕєЖЗiїЙКЛМ

НОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSДовідник трейдераUVWXYZ

В

Валюта (Currency) - будь-яка форма грошей, що випущена державою або центральним банком (ЦБ) і використовується як законний засіб платежів в країні або регіоні впливу ЦБ. Валютою називають так само кредитні та платіжні документи, виражені в іноземних грошових одиницях і застосовувані в міжнародних розрахунках.

"Валюта котирування" - друга валюта в позначенні валютної пари, за яку Клієнт може купити або продати базову валюту.

Валютна інтервенція (Intervention) - активні дії центрального банку на ринку з метою зміни курсу певної валюти.

"Валютна пара" - об'єкт торгівельної операції, в основі якого лежить зміна вартості однієї валюти по відношенню до іншої валюти.

Bалютний курс (Exchange rate) - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни при операціях купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися, виходячи із співвідношення попиту і пропозиції на певну валюту в умовах вільного ринку, або бути строго регламентованою рішенням уряду або його головним фінансовим органом, зазвичай центральним банком.

Ведмідь (Bear) - учасник ринку, який вважає, що ціна певного фінансового інструменту буде падати, і здійснює відповідну торгівельну операцію - продаж.

Ведмежий ринок (Bear market) - ринок, що відрізняється поступовим пониженням ціни на певному часовому періоді. На ведмежому ринку всі основні тренди йдуть вниз.

Велика сімка (G7) - сім найбільших промислових країн: США, Японія, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Канада; міністри фінансів цих країн влаштовують зустрічі великої сімки, щоб обговорити проблеми економічної стратегії.

Викид, пік (Spike) - різкий викид ціни вгору або вниз і повернення до початкового значення.

Вимога збільшити заставу (Margin call) - звернення від брокера до клієнта з вимогою збільшити заставу з метою забезпечення необхідної величини депозиту для підтримання відкритих позицій.

Виписка з рахунку (Accountstatement) - у виписці даються узагальнені відомості про операції клієнта за певний період часу.

Висхідний тренд (Uptrend) - підвищення цін, що супроводжується утворенням ряду зростаючих максимумів і / або мінімумів (кожен новий пік ціни вищий за попередній).

Відкат (Rebound) - зміна напрямку руху ринкових цін після того, як довгострокова тенденція їх росту або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають сформовані цінові рівні занадто високими або заниженими.

Відкладений ордер (Pending Order) - розпорядження трейдера брокеру відкрити або закрити позицію в майбутньому при досягненні ціною значення, встановленого в ордері.

Відкрита позиція (Open position) - угода на покупку або продаж фінансового активу, по якій не була проведена зворотна угода на продаж або купівлю відповідно.

Відношення, коефіцієнт (Ratio) - значення, отримане при діленні однієї величини на іншу.

Відсоток (Interest) - плата за використання узятих в кредит грошей. Зазвичай це щорічна плата у відсотках від суми кредиту.

Внутрішньоденнийтрейдер (Daytrader) - учасник фінансового ринку, який відкриває і закриває угоди на ринку протягом біржової сесії та не залишає відкритих позицій між сесіями, тобто, не переносить позиції.

Волатильність ринку (Volatility) - статистична міра руху ціни за певний проміжок часу. Волатильність ринку служить мірою руху ціни як вгору, так і вниз, незалежно від напрямку тренду.

Втрата (Loss) - зменшення капіталу в результаті збитків.