Довідник форекс трейдера

Кожен початкуючий трейдер міжнародного ринку Forex постійно стикається з великою кількістю слів і понять з професійної термінології форекстрейдера і часто не розуміє, про що йде мова. Саме для цього на сайті офіційного представництва форекс брокера InstaForex у Львіві був створений «Довідник трейдера».

«Довідник трейдера» призначений для того, що б Ви розуміли, про що говорять професійні трейдери міжнародного ринку Форекс. Він допоможе Вам висловлюватися і викладати свої думки так само, як це роблять «Знамениті трейдери».

«Довідник трейдера» регулярно поповнюється новими поняттями і виразами.АБВГДЕєЖЗiїЙКЛМ

НОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSДовідник трейдераUVWXYZ

Т

Тверда валюта (Hard currency) - валюта економічно і політично стійких країн, до якої інвестори мають довіру.

Теорія Хвиль Елліотта (Elliott Wave Theory) - методика технічного аналізу, винайдена Ральфом Елліоттом, який стверджує, що ціни на ринку слідують за шаблоном з п'яти хвиль вгору і трьох хвиль вниз, у випадку зростаючого тренду, або навпаки, у разі спадного тренду.

Технічний аналіз (Technical analysis) - метод прогнозування розвитку ситуації на фінансових ринках шляхом аналізу графіків цін фінансових активів та показань технічних індикаторів.

Технічний індикатор (Technical indicator) - ринковий показник, який є математичним перетворенням ціни фінансового інструменту, а також часто збільшення та зменшення обсягу й інших показників.

Тонкий ринок (Thin market) - ринок з низькою пропозицією і попитом. Характеризується низькою ліквідністю, високим спредом і високою волатильністю.

Торгивельна сесія (Trading session) - це період часу, протягом якого здыйснюються угоди з цінними паперами та фінансовими активами.

Торгывельний коридор (Trading range) - часто коливання курсу валюти проходять в певному коридорі - каналі.

Торгывельний оборот (Turnover) - сукупна вартість у грошовому вираженні всіх виконаних угод за аналізований період часу.

Торгывельний прогноз (Trade forecast) - це оцінка майбутньої тенденції фінансового ринку за допомогою дослідження та аналізу доступної інформації.

Транзакція (Transaction) - угода між покупцем і продавцем для продажу активу.

Трейдер (Trader) - дослівно «торговець», учасник ринку Форекс, фізична або юридична особа, яка купує і продає фінансові активи на свої кошти або за кошти, які йому довірили інвестори, з метою отримання прибутку.

Трейдинг (Trading) - спекулятивні операції з купівлі та продажу цінних паперів або товарів з метою подальшого отримання прибутку. Поняття трейдинг прийшло з банківської сфери діяльності.

Тренд, Тенденція (Trend) - це переважаючий напрямок руху цін. Зростаючі піки та западини утворюють висхідну тенденцію, а спадаючі піки і западини - низхідну. Так само трапляється бічний напрямок руху ціни (бічний тренд).