Довідник трейдера форекс

Кожен початкуючий трейдер міжнародного ринку Forex постійно стикається з великою кількістю слів і понять з професійної термінології форекстрейдера і часто не розуміє, про що йде мова. Саме для цього на сайті офіційного представництва форекс брокера InstaForex у Львіві був створений «Довідник трейдера».

«Довідник трейдера» призначений для того, що б Ви розуміли, про що говорять професійні трейдери міжнародного ринку Форекс. Він допоможе Вам висловлюватися і викладати свої думки так само, як це роблять «Знамениті трейдери».

«Довідник трейдера» регулярно поповнюється новими поняттями і виразами.АБВГДЕєЖЗiїЙКЛМ

НОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSДовідник трейдераUVWXYZ

R

Rally - пожвавлення, зростання; підвищення цін після спаду.

Range (Діапазон) - відстань між найвищою і найнижчою ціною за певну торгывельну сесію.

Rate (Курс) - ціна однієї валюти, виражена в одиницях іншої валюти.

Ratio (відношення, коефіцієнт) - значення, отримане при діленні однієї величини на іншу.

Reaction (Реакція) - рух ціни (курсу) проти пануючої тенденції на фінансовому ринку: ціна рухається у протилежну до переважаючого тренду сторону. Іншими словами, це стан ринку, коли після тривалого зростання відбувається швидке падіння цін або навпаки.

Rebound (Відкат)- зміна напрямку руху ринкових цін після того, як довгострокова тенденція їх росту або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають сформовані цінові рівні занадто високими або заниженими.

Recession (спад, зниження) - період в економіці країни, що супроводжується падінням ділової активності. В результаті відбувається зменшення реального валового національного продукту.

Repo rate - процентна ставка, вживана ЦБ в операціях з комерційними банками і іншими кредитними інститутами при покупці (обліку) державних казначейських зобов'язань.

Resistance (опір) - рівень цін, при якому активні продажі можуть припинити або розвернути тенденцію до підвищення.

Resistance level (Рівень опору) - термін, що визначає ціновий рівень фінансового активу, при досягненні якого очікується поява значної кількості продавців цього активу та / або сконцентровані накази на продаж.

Retracement (Корекція) - зворотний рух ціни або відкіт цін від попереднього максимуму чи мінімуму.

Risk (Ризик) - схильність до зміни, вірогідність якої невідома. Найчастіше використовується в негативному сенсі для позначення ймовірності настання несприятливих для трейдера змін на ринку.

Risk Management (Управління ризиком) - один з найважливіших напрямків щодо поліпшення ефективності операцій на фінансових ринках.

Risk tolerance - схильність до ризику - в матеріальному виразі сума, яку ви можете собі дозволити безболісно втратити.

Rollover (Ролловер) - перенесення відкритої позиції на наступну дату поставки (валютування).