Personal Income / Особисті доходи населення

Макроекономічний фінансовий індикатор США Personal Income містить інформацію про сумарну величину доходів громадян (грошові кошти та матеріальні блага) з усіх можливих джерел за певний період.

Сюди включаються такі показники доходів населення:

  • заробітна плата (60% показника);
  • надходження від орендної плати;
  • результати підприємницької діяльності;
  • виплати з соціального страхування;
  • субсидії та допомоги, пенсії та стипендії, виплачувані державою;
  • доходи від реалізації різного роду виробів і послуг;
  • доходи від продажу нерухомості, цінних паперів і продукції сільського господарства;
  • рента, банківські відсотки;
  • різного роду дивіденди.

Один з макроекономічних показників (не з ряду основних) попиту споживачів у найближчому майбутньому, адже рівень споживання (який характеризується Personal spending) безпосередньо залежить від рівня доходів. Отже, пріоритетним напрямком стимулювання економічного розвитку має служити стимулювання збільшення доходів населення, головним чином доходів бідної і середньої його частини. Важливим моментом у цьому процесі є своєчасні виплати заробітної плати, соціальних виплат, пенсій, стипендій. Розраховується Bureau of Economic Analysis (Бюро Економічного Аналізу). Оприлюднюється і аналізується одночасно з близьким за змістом індикатором Personal Spending. Зростання Personal Income при стабільному рівні витрат веде до зростання рівня продажів товарів у роздріб і послуг (Retail sales). Тенденція до зростання Personal Income, яка намітилася, служить свідченням позитивних тенденцій в економіці і може сприяти зростанню курсу національної валюти. Індикатор впливає на значення показника, що відображає вартість робочої сили (Employment cost index).

Грошові доходи населення - це найважливіший показник рівня добробуту суспільства. Адже він відображає купівельну спроможність його членів та їх можливості забезпечити собі не тільки першочергові потреби в їжі та одязі, а й соціальні можливості - відпочинку, підтримки здоров'я, отримання освіти та ін.

Вимірюється як у млрд. доларів, так і у відсотках по відношенню до попереднього звітного періоду. Розрахунок проводиться на підставі даних за два місяці. Час публікації показника - перший бізнес-день місяця, наступного за звітними, о 13:30 (GMT). Дані щодо Personal Income входять до звіту по ВВП. Показник доходів населення залежить від кількості безробітних, тобто, значення форекс індикатора Unemployment впливає на значення Personal Income. Також цей показник залежить від динаміки роздрібних цін, ступеня насиченості ринку споживчими товарами тощо. У свою чергу він чинить позитивний вплив на ринок форекс акцій компаній, що працюють в споживчому секторі.