Construction Spending / Витрати на будівництво

Макроекономічний індекс Construction Spending показує витрати на будівництво житла на різних територіях (місто, територія поза містом), а також характеризує показник витрат населення для будівництва нового житла. Вплив на поведінку ринку forex має тільки усталена динаміка показника, що сформувалася в строки більше трьох місяців. Це пов'язано з тим, що індикатор схильний до сильних коливань. Якщо тенденція зростання показника формується, вона приводить до зростання курсу американської валюти. Індикатор оприлюднюється щомісячно (в перший робочий день о 15:00 (GMT)). Початок нового будівництва тісно пов'язаний з отриманням кредитів, а вони залежать від відсоткових ставок, які діють в країні, тому показник сильно корелює зі зміною відсоткових ставок. Він також має сезонні коливання, як і сам ринок нерухомості. Нове будівництво також прямо пов'язане зі стабільністю та величиною доходів населення. У силу цього, якщо ростуть обсяги будівництва, значить, зростає рівень доходів, що дозволяє говорити про позитивні тенденції в розвитку економіки країни.